Tävlingslydnad

 

Ingen planerad kurs, 2018. 

 

Tävlingslydnadskursen riktar sig till den som är intresserad av att börja tävla
lydnad tillsammans med sin hund. Ingen kurs planerad.


Förkunskaper:

Genomgått grundkurs eller ha följande kunskaper:

· Hundägaren skall ha grundläggande kunskaper om hundens
beteende och funktion.

· Hundägaren skall ha kunskap om hur man når
kommunikation och kontakt med hunden.

· Hundägaren skall ha kunskap om en god hundhållning och
känna till ansvarsbestämmelser.

· Hundägaren skall känna till om hundens skötsel och utfodring.
· Hunden skall ha god allmänlydnad.

 


Målsättning:

Hundägaren ska efter genomförd kurs ha:

· Kunskap hur moment i lydnadsklass I lärs in och tränas.
· Känna till tävlingsregler.
· Ha kännedom om hur det går till på tävling.