Hundägarutbildning - VALP

START: 21 maj, 2018

Sista anmälningsdag: 14 maj

Åsa Lindberg, 070-605 18 11

 

Denna kurs inriktar sig till dig som har valp i åldern 3-8 månader.

Det är viktigt att redan i valpstadiet, från 2 månaders ålder, börja utveckla samarbetet med hunden på rätt sätt.
Valpkursen ger en möjlighet att lära känna andra hundägare som naturligtvis upplever samma glädje
och funderar över likartade problem som du själv.

Valpkursen ger också en bra möjlighet till att socialisera sin hund bland andra hundar och människor.


Målsättning:


Hundägare skall
nå grundläggande kunskap inom allmänlydnad och förmedla detta till hunden.

 

Syfte
Valpkursen syftar till att förebygga att oönskade beteenden som kan leda till problem uppstår.
Att hundägare får grundläggande kunskaper att uppfostra och träna
hunden på ett riktigt sätt, så att denne blir en harmonisk och välanpassad individ.
Att hundägaren får kunskap om hundens rätta skötsel och de
ansvarsbestämmelser som åligger en hundägare
.

 

INNEHÅLL: 

'Följsamhet och kontakt

*inlärning-kommandon

*Aktivering/Mental stimulans

*Social- & Miljöträning