BRUKS

                                                             

 Det korrekta namnet för bruks är bruksprov.
Tävlar gör man på fyra olika nivåer,
appellklass lägreklass, högreklass och elitklass.
Det finns fyra grenar att välja på:
Spår, sök, rapport och skydd.

Gemensamt för de olika nivåerna och grenarna är att hunden prövas dels i fältprov
samt i lydnadsprov. Detta görs på en och samma dag.

Då hunden nått tillräckligt bra resultat på en nivå flyttas den upp till nästa. Svårighetsgraden ökas successivt vartefter man flyttas upp i klasserna.
Det gäller både på fältdelen och på lydnadsdelen.

I elitklass tävlar man om certifikat till titeln Brukchampion.
Årligen arrangeras Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.


I appellklass ska hunden antingen följa ett kortare spår,
göra ett enkelt sökarbete eller
springa en kortare rapportsträcka.

- Spårhundarna ska spåra ett spår som är 300 meter som legat i ca 50 minuter
och som innehåller tre föremål.

- Sökhundarna har att leta rätt på tre personer, ett par av dem helt dolda,
i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 m brett och 300 m långt.

- Rapporthundarna springer sammanlagt över 6 km mellan stationer med inbördes avstånd på upp till 2 km. Dessutom är det skott på sträckan.
 
Från högreklass ingår ett moment där hunden inom en 50 x 50m stor ruta
ska leta upp och apportera föremål vilket kallas uppletande av föremål.
Föremålen är av typen handske, portmonnä eller liknande
och ska hittas inom fem minuter.
 


 
I appellklass och lägreklass ingår momentet budföring,
då ska hunden på kommando springa till en motförare 50m bort och sätta sig fot,
för att sedan skickas tillbaks till sin förare.

Lydnadsprogrammet i bruksprov:

Lydnadsdelen i appellklass består av grundläggande moment som att
gå fot, apportering, hopp och platsliggning.

På den högsta nivån, elitklass, ingår avancerade lydnadsmoment som exempelvis
10 m krypande och apportering av tungt föremål upp till 4 kg.

Platsliggning med skott sker från lägreklass och uppåt.

 
Fältprovsprogrammet i bruksprov

Man kan välja att tävla i endast en av grenarna spår, sök, rapport eller skydd.
Men många provar på att utbilda och tävla med hunden inom flera grenar och hundens kapacitet är större än vi i allmänhet föreställer oss.
 

I skydd, som kommer in först i lägre klass, 
tränas hunden till att bland annat försvara föraren vid angrepp,
men ska utöver detta också kunna spåra och söka.
Man måste ha licens från SBK för att få träna och tävla i skydd.

 

På en och samma dag tävlar ekipaget alltså i en fältdel,
en lydnadsdel och budföring eller uppletande av föremål.