Pepphelger

Under några år har klubben anordnat helgaktiviteter för medlemmarna, ibland med inbjuden instruktör. Dessa helger ger möjlighet till ytterligare utveckling i sitt liv med hunden. Såväl allmänlydnad som annan träning. Tema på pepphelgerna är baserade på medlemarnas efterfrågan.